Το Πρόγραμμα

Το πρόβλημα: Το Πρόγραμμα journey2jobs ξεκινά λαμβάνοντας υπόψη δύο αντιφατικά δεδομένα που αφορούν την απασχολησιμότητα στη χώρα μας. Ανεργία 49% στους νέους και 54% στις νέες γυναίκες την ίδια στιγμή που Read More

About Us

We are Europe’s largest provider of education programmes for entrepreneurship, work readiness andfinancial literacy.Read More

The Network

Together we work in 31,380 schools, with the help of 116,687 teachers and164,363 business volunteers to empower3,454,750 million students across 39countries.Read More

Left Menu Icon
Right Menu Icon