Εξομοίωση συνέντευξης εργασίας

Στη θεματική του προγράμματος που αφορά τη σωστή και συντονισμένη προετοιμασία για την αγορά εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν με τη σωστή σχεδίαση και παρουσίαση του cv τους, την αξία του networking στον εργασιακό χώρο και συγκεκριμένες στρατηγικές για την αναζήτηση εργασίας. Η προετοιμασία για την επιτυχημένη ένταξη στην αγορά εργασίας ολοκληρώθηκε με εξομοίωση συνέντευξης από την Career In Progress για τους εκπαιδευόμενους του Journey2Jobs.

Life and Business Coaching

Με μια σειρά από εκπαιδευτικές συναντήσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των κρίσεων στη ζωή μας, τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τις αξίες μας ως πυξίδα και συστατικό ισορροπίας, την αντιμετώπιση των φόβων και τη στοχοθέτηση ως εργαλεία δύναμης. Life and Business Coaching από την 1+1=2 και τη Μάρεα Λαουτάρη σε ένα ταξίδι δυναμικής αυτογνωσίας.

Computer skills με τους εκπαιδευτές της HePIS

120 ώρες εκπαίδευσης σε hard skills (back end, databases) & 40 ώρες e-learning (front-end). Computer skills και εξειδίκευση σε .NET, C#, JAVA, JAVA ANDROID με τους έμπειρους εκπαιδευτές της HePIS.

Left Menu Icon
Right Menu Icon