ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν θέλεις να είσαι ένας από τους νέους που θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες, απαραίτητες στην αγορά εργασίας συμπλήρωσε online την αίτησή σου. Η επιλογή και ο σχηματισμός της τελικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό προσωπικών συνεντεύξεων, tests και άλλων εργαλείων που συναξιολογούν τις ικανότητες, τα κίνητρα, την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Φεβρουαρίου και θα αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας.

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης *

Αντικείμενο Εκπαίδευσης Προπτυχιακού *

Αντικείμενο Εκπαίδευσης Προπτυχιακού *

Αντικείμενο Εκπαίδευσης μεταπτυχιακού *

Left Menu Icon
Right Menu Icon