ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Το Journey2Jobs υλοποιείται από τη HePIS, Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής και Ομάδα Έργου που αποτελείται από τους:  Career in Progress, 1+1=2 Life and Business Coaching, Ελληνικό παράρτημα του Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής (BCS) και Ομάδα Σύμπραξις. Το Πρόγραμμα παρέχει την εκπαίδευση στους συμμετέχοντες χωρίς κόστος και υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

HePIS 

H HePIS είναι μη κερδοσκοπικός φορέας, που εργάζεται για την ανάδειξη του ρόλου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως στρατηγικού άξονα για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, μέσα στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του Συμβουλίου Επαγγελματικών Ενώσεων Πληροφορικής (CEPIS), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γυναίκες και Τεχνολογία, του Telecentre Europe καθώς και με τη διαρκή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπροσωπεί περισσότερα από 3.500 μέλη, επαγγελματίες των ΤΠΕ και φοιτητές, ενώ 25.000 άτομα έχουν συμμετάσχει στις δράσεις και πρωτοβουλίες της αναπτύσσοντας ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες.

Career in Progress 

Η Career In Progress εργάζεται προσφέροντας ποιοτικές λύσεις στις επαγγελματικές αναζητήσεις των νέων, έχοντας χαρακτήρα πρωτίστως ανθρωποκεντρικό και δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη υπόσταση για την επαγγελματική διεργασία. Έχει συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φορείς τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και εκατοντάδες νέους, καθώς επίσης γονείς και εκπαιδευτικούς.

1+1=2 Life and Business Coaching

Η Μάρεα Λαουτάρη-Δεληγιάννη, ιδρύτρια του φορέα 1+1=2 Life and Business Coaching, εργάζεται με εργαλεία το Life, Leadership, Business Coaching και τη Στρατηγική Παρέμβασης έχοντας πετύχει να βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους να βιώσουν τη χαρά και το πάθος στη ζωή και να φέρουν μεγάλες αλλαγές στην καριέρα τους σε διάστημα μόλις 90 ημερών από τη στιγμή που ξεκινούν τη συνεργασία.

Sympraxis Team

Η Ομάδα Σύμπραξις εργάζεται γεφυρώνοντας τον κερδοσκοπικό και κοινωφελή χώρο, σχεδιάζει καινοτόμες επιχειρησιακές στρατηγικές και διαχειρίζεται ολοκληρωμένα έργα κοινωνικής συνεισφοράς και επικοινωνίας, μέσα από win-win προσεγγίσεις. Έχει υποστηρίξει την επιτυχία περισσότερων από 200 κοινωνικών και περιβαλλοντικών έργων συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 25 εκ. ευρώ.

British Computer Society Hellenic Section
To British Computer Society είναι ένας φορέας κύρους με διεθνή ακτινοβολία, και σύμβουλος της Βρετανικής κυβέρνησης στο χώρο της Πληροφορικής. Το Ελληνικό παράρτημα του Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής συστάθηκε για να εξυπηρετήσει τον αυξανόμενο αριθμό μελών του BCS που ζουν στην Ελλάδα και εργάζονται στο χώρο της πληροφορικής.

 

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon