Εξομοίωση συνέντευξης εργασίας

Στη θεματική του προγράμματος που αφορά τη σωστή και συντονισμένη προετοιμασία για την αγορά εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν με τη σωστή σχεδίαση και παρουσίαση του cv τους, την αξία του networking στον εργασιακό χώρο και συγκεκριμένες στρατηγικές για την αναζήτηση εργασίας. Η προετοιμασία για την επιτυχημένη ένταξη στην αγορά εργασίας ολοκληρώθηκε με εξομοίωση συνέντευξης από την Career In Progress για τους εκπαιδευόμενους του Journey2Jobs.

Left Menu Icon
Right Menu Icon