ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Εντός των επόμενων 6 μηνών από την ολοκλήρωση κάθε κύκλου προγράμματος, ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των συμμετεχόντων θα έχουν ενταχθεί με σταθερή απασχόληση στην αγορά εργασίας, διατηρώντας και επεκτείνοντας συνεχώς τα επαγγελματικά τους προσόντα.

 

Αξιολόγηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίων που θα συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες και παραγωγής μελέτης η οποία θα καταγράφει τα στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και την επιτυχημένη εφαρμογή του σε εθνική κλίμακα.

Left Menu Icon
Right Menu Icon